Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (tên viết tắt là COSTE – Center Of Science Technology and Environment) được thành lập theo Quyết định số 59/2004/QĐ – TCCB ngày 06/2/2004 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (nền tảng là Trung tâm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – NEDCEN) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A231 ngày 29/4/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Qua gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường đã không ngừng nâng cao năng lực, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ, dự án khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, Bộ, Ngành và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Các dịch vụ về tư vấn ứng dụng chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng lâu dài.


Trên tinh thần học hỏi không ngừng, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường luôn mở rộng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của quý khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm cam kết tiếp tục mang đến các dịch vụ tư vấn tin cậy và đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng.

Chức năng

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có chức năng sau:

– Tham mưu, giúp việc Thường trực về: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án về khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại và đầu tư trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

– Triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; chứng nhận thực hành sản xuất; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; đào tạo, dậy nghề, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư.

– Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ

–  Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án do Liên minh HTX Việt Nam giao về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin; thương mại điện tử; xúc tiến khoa học công nghệ mới; các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; quan trắc, phân tích môi trường; quy hoạch môi trường; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường lao động theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Công nghệ thông tin; dịch vụ điện tử; thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tham quan, học tập về xúc tiến thương mại, đầu tư và ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Sản xuất thử nghiệm; điều tra khảo sát cơ bản; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Đầu tư; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết thương mại sản phẩm và đầu tư sản xuất cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

– Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

– Các nhiệm vụ khác do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao.

Cơ cấu tổ chức

– Ban Lãnh đạo:

+ Tổng Giám đốc: Ts.Lê Tuấn An

+ Phó Tổng Giám đốc: Ts.Nguyễn Thị Hòa

– Các phòng và đơn vị chuyên môn:

+ Văn phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

+ Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường

+ Phòng Phân tích và Kiểm tra chất lượng sản phẩm

+ Trung tâm Thuận lợi hóa Thương mại và Dịch vụ Điện tử

+ Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung

+ Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Nam

Các phòng/Trung tâm

  • Văn phòng hành chính tổng hợp

Địa chỉ: P403, Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Email: coste@vca.org.vn

Điện thoại: 0243.8234.456

Chánh Văn phòng: Đào Thị NgânĐiện thoại: 098.696.7596
Email:
  • Phòng Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Địa chỉ: P405, Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Trưởng phòng: Vũ Thị KhắcĐiện thoại: 036.385.4402
Email:
  • Phòng Khoa học công nghệ và môi trường

Địa chỉ: P405, Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến DũngĐiện thoại: 091.4953.335
Email:
  • Phòng Phân tích và Kiểm tra chất lượng

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Trưởng phòng: Lê Hồng SơnĐiện thoại: 0975.943.888
Email: lehongson01@gmail.com
  • Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và dịch vụ điện tử

Địa chỉ: P401, Tầng 4, Tòa nhà Nedcen, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Email: vietpro@vca.org.vn

Giám đốc: Trịnh Anh TuấnĐiện thoại: 0931.388.288
Email: txtuan@gmail.com
  • Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ và môi trường miền Trung

Địa chỉ: Lô 25B đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại liên hệ: 0235.3813502 / 0235.3813537

Email: costem@vca.org.vn / costemmientrung@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Viết GôĐiện thoại: 0988.327.592
Email:
  • Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ và môi trường miền Nam

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 02838227756

Email: socencoop@vca.org.vn

Phó Giám đốc: Vũ Thị khắcĐiện thoại:
Email: