Công nghệ sản xuất để nâng cao tính chống thấm cho giấy viết

1.200.000$

Mô tả quy trình CN/TB: Quy trình công nghệ phù hợp để sản xuất giấy viết không bị lem nhòe khi viết với các loại mực khác nhau:
– Định lượng giấy
– Thành phần bột giấy
– Chế độ nghiền
Lĩnh vực áp dụng:

  • Công nghiệp giấy – xenlulô
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
EnglishVietnamese