Máy khắc nhãn mác, ký tự bằng khí nén MP100

120.000.000$

Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
EnglishVietnamese