Máy nén khí piston cao áp

2.000.000$

Lĩnh vực áp dụng:

  • Năng lượng
  • Công nghiệp nhẹ
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
EnglishVietnamese