Máy sản xuất giấy kháng khuẩn

15.000.000$

Theo giới chuyên gia nhận định, Việt Nam đang có triển vọng để trở thành “công xưởng” sản xuất khẩu trang không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai. Thực tế cũng đã chứng minh, khi các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang đã làm rất tốt vai trò của mình để kịp thời đáp ứng nhu cầu khẩu trang trong nước suốt thời gian qua, đồng thời đang đang đẩy mạnh các hoạt động sản xuất để xuất khẩu khẩu trang y tế.

Xong, để coi đây là một ngành sản xuất lâu dài thì cần tính đến rất nhiều yếu tố, trong đó, cần kể đến việc các doanh nghiệp cần chủ động được nguồn nguyên liệu cốt yếu là giấy kháng khuẩn

 

Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
EnglishVietnamese