Thiết bị so sánh độ mài mòn cọ xát (ACCEL)

10.000.000$

Cung cấp các điều kiện ánh sáng được kiểm soát cần thiết để đánh giá sự mài mòn và cọ xát của vải so với tiêu chuẩn.

§  Được thiết kế để đánh giá các mẫu cho các thử nghiệm gia tốc của các nhà Hóa học và Chất màu của Hiệp hội Các nhà gia tốc Hoa Kỳ (AATCC), Accelerotor Viewer cung cấp các điều kiện ánh sáng được điều chỉnh cần thiết để đánh giá sự mài mòn và cọ xát so với tiêu chuẩn.

§  Nó phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D1175, M & S P26 và NEXT TM31.

§  Mặt nhìn có thể thay đổi linh hoạt, và mặt nhìn có thể được cung cấp với kích thước và hình dạng cụ thể cho từng nhu cầu của khách hàng, với kích thước tối đa 260mm x 135mm.

§  Thiết bị được bán dưới dạng một sản phẩm hoàn chỉnh nhưng có thể được tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể nếu cần.

Lĩnh vực áp dụng:

  • Công nghiệp dệt kim
Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Phương thức chuyển giao:

  • Thỏa thuận với khách hàng
Ghi chú:
- Thông tin đã được xác thực
EnglishVietnamese